Polityka prywatności i plików cookie

 

Traktujemy Twoją prywatność poważnie, dlatego wraz z naszym partnerem IT opisałyśmy dla Ciebie zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie https://instytutdobrejsmierci.pl.

Administratorem strony jest Fundacja Dobrej Śmierci ul. Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa, NiP: 5214063265 . Jeśli masz jakieś Iątpliwości lub pytania, pisz na info@instytutdobrejsmierci.pl.

Pamiętaj, że kontaktując się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub zapisując się do newslettera, w każdej z tych sytuacji przekazujesz Twoje dane osobowe, na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.

Wykonując aktywności na stronie (zapis do newslettera, zakupy) przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy sprawdzone i zaufany podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych danych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Korzystamy z narzędzi marketingowych firmy FreshMail Sp. z o.o. zbierających Twoje dane takie jak imię oraz adres e-mail w celu obsługi systemów mailingowych i newslettera.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.

Osadzamy na stronach wideo z serwisów YouTube i Vimeo oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube i Vimeo oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie zasad administrowania danymi, ciasteczkami i ustawieniami prywatności.

 

Obowiązujące zasady

Korzystanie z strony https://instytutdobrejsmierci.pl jest dobrowolne. Nikt nie jest w żaden sposób zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednak nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, na przykład skontaktowania się za pośrednictwem poczty e-mail, zapisania się do newslettera lub korzystania ze sklepu.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazano, jak dokładnie działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

 

Dane osobowe i uprawnienia

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja Dobrej Śmierci, ul. Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa, NIP: 5214063265

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane przez nas z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Mamy świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z sieci Internet. Dołożyłyśmy jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.

Nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Odwołania

Jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane posiadamy i w jakim celu się je przetwarzamy. W każdym momencie możesz skorzystać z podanego adresu e-mail, aby wypisać się z newslettera lub usunąć swoje dane. Adres – info@instytutdobrejsmierci.pl

 

Przetwarzanie danych

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Obsługa Poczty: Wysyłając wiadomość, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z nami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO: Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej: W tym przypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wykorzystanie plików cookies na stronie internetowej: Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Jest ona przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, na przykład Facebook: Jest to nasze uprawnienie jako administrator Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku na przykład dołączenia do grupy na Facebooku.

Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów: Jest to nasz jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Księgowy/rachunkowy: Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wysyłka newslettera: W celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – Twojej zgody udzielonej nam tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Zarządzanie kontem: W trakcie założenia konta podajesz Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej przez złożenie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienie faktury – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży: Podczas złożenia zamówienia podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem są przetwarzane w celu wykonania umowy zawieranej przez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy: Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy są wykorzystywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej, lub procedury odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

Profilowanie: Administrator nie analizuje danych osobowych w sposób zautomatyzowany – nie profiluje danych.

 

Twoje prawa

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co dzieje się z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 • Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli administrator Twoich danych otrzyma od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to ma obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie administrator ma wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesią Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to ma obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarza Twoje dane i wtedy może przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o 2 miesiące.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratoró Jako administrator Twoich danych, mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom zostały przekazane Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane.
 • Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać od administratora przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym przypadku.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, czyli naszym podwykonawcom, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem przez nas Platformy oraz sprzedażą produktów.

Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z usług, których korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy też Facebook Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, wtym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google;
 • FreshMail Sp. z o.o., nr KRS: 0000497051 – w celu wysyłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;
 • iMoje – bramka płatnicza prowadzona przez ING Bank Śląski SA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, NIP 634-013-54-75, nr KRS 0000005459;
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 • Centrum Podatkowo-Księgowe Kontex Grupa, nr KRS 0000193773 – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie internetowej.

Osoby i firmy, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych:

 • Switch Marketing, Smardzewska 8d/14, 04-742 Warszawa.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter: Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt: Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie przekazujesz nam swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i jest usuwana w pewnych odstępach czasu.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

Mogą być one odczytywane przez nas (cookies własne), które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony internetowej, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (cookies zewnętrzne).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu Twojej przeglądarki albo ich usunięcia.

Zgoda na cookies: Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

Cookies własne: Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu kontaktu.

Cookies podmiotów trzecich: Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies podmiotów trzecich odnoszą się zwłaszcza do cookies wykorzystywanych przez Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Narzędzia społecznościowe, wideo, audio: Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, TikTok, Google. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie, i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

SoundCloud – https://soundcloud.com/pages/privacy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe i inne przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa.

Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu; są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Newsletter

Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych. Dostawcą usługi newsletter jest FreshMail Sp. z o.o., aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków.

Twoje dane, tj. imię oraz Twój adres e-mail podane w formularzu zapisu na newsletter, będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera.

Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysyłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Gwarantujemy Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”.

Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to nasz jako administratora danych prawnie uzasadniony interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.

Tak jak w każdym przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych fakt ten pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

 

Wtyczki do serwisu społecznościowych

Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

 1. a) Facebook,
 2. b) Instagram,
 3. c) TikTok.

Za pomocą wtyczki możesz bezpośrednio połączyć się z naszym profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz naszą stronę internetową z Twojego adresu IP.

Informujemy Cię, że jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowany na Twoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na tej stronie internetowej, rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

 

Udostępnienie materiałów z serwisów YouTube oraz Vimeo

Na naszej stronie internetowej umieszczamy materiały audiowizualne pochodzące z serwisu Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo, Inc.

Pliki cookies są generowane automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

 

Postanowienia końcowe

Treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z tej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).