Czym się zajmuje Instytut Dobrej Śmierci

Instytut Dobrej Śmierci to przestrzeń dialogu i edukacji o umieraniu, śmierci i żałobie. Na naszych spotkaniach, szkoleniach i warsztatach możesz zbliżyć się do tematów, na które w życiu codziennym często jest za mało miejsca.

Czujemy się częścią ogólnoświatowego ruchu “death positive”. Globalna inicjatywa społeczna zachęca do otwartego dialogu o śmierci jako naturalnej i nieuniknionej części życia każdej i każdego z nas. Chcemy podnieść poziom wiedzy o procesie umierania, o różnorodności pochówków i pożegnań oraz zwiększyć świadomość dotyczącą możliwości wsparcia.

Nasze działania obejmują następujące obszary tematyczne:

 • Towarzyszenie osobom umierającym
 • Towarzyszenie osobom w żałobie
 • Psychologia śmierci, przemijania i żałoby
 • Śmierć i żałoba z perspektywy teorii rytuału i w praktykach obrzędowych
 • Śmierć, żałoba i związane z nimi praktyki z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych – historii, antropologii, socjologii, pedagogiki, etnologii i filozofii
 • Śmierć i żałoba w sztuce i w działaniach artystycznych

Nasza Filozofia

W Instytucie Dobrej Śmierci rozmawiamy o życiu i śmierci w sposób czuły, świadomy i wspierający. Wierzymy, że takie refleksje mogą wzmocnić w nas poczucie ugruntowania, wdzięczności i szacunku.

Patrzymy na temat śmierci z różnych perspektyw, biorąc pod uwagę zarówno dawne zwyczaje, jak i współczesne sposoby obcowania ze skończonością. Szukamy języka, żeby opowiedzieć o tym, jak chcemy umierać, towarzyszyć umierającym i żegnać naszych bliskich w sposób ciepły i w zgodzie ze sobą.

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami i przekonaniami:

 1. Przemilczenie i tabuizowanie śmierci nie służy ludzkiej kondycji.
 2. Konfrontowanie się z własną śmiertelnością nie jest makabryczne, jest po prostu wyrazem naturalnej ciekawości doświadczania pełni naszej egzystencji.
 3. Kulturę, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, chcemy transformować w kulturę korzystającą ze wzbogacających i ożywiających nas aspektów przemijalności.
 4. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy i edukacji na temat własnych obaw wobec umierania oraz opieki nad bliskimi, zarówno kiedy odchodzą, jak i po ich śmierci.
 5. Każdy człowiek ma prawo do pochówku, który odzwierciedla jego wartości, niezależnie od tożsamości i poglądów.
 6. Żałoba jest procesem indywidualnym, który u każdego człowieka wygląda inaczej na poziomie myśli, emocji i ich wyrazu. Nikomu nie wolno narzucać w jaki sposób i jak długo powinien doświadczać i wyrażać żałobę.
 7. Otwarta, szczera postawa wobec śmierci może doprowadzić do pozytywnych zmian kulturowych.

Jak działa Instytut Dobrej Śmierci

Instytut Dobrej Śmierci powstał w 2020 jako oddolna inicjatywa społeczna i przez pierwsze dwa lata działał jako stowarzyszenie nieformalne. Celem IDŚ jest zwiększanie świadomości społecznej oraz podniesienie poziomu edukacji o umieraniu, śmierci i żałobie.

W 2022 Anja Franczak i Maria Wiśniewska razem założyły spółkę działającą według zasady non-profit. W 2024 założyłyśmy Fundację Instytut Dobrej Śmierci. Aspirujemy, aby IDŚ otrzymał status organizacji pożytku publicznego.

Instytut Dobrej Śmierci nie jest związany z żadną partią polityczną ani z żadnym wyznaniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych zasadach działania? Przeczytaj nasz Statut.

  W Instytucie Dobrej Śmierci chcemy tworzyć nową jakość opieki nad tymi, którzy odchodzą i wsparcia dla tych, którzy zostają. Jeżeli nasza filozofia przemawia do Ciebie, możesz wesprzeć nas i nasze projekty - będzie nam bardzo miło!