Czym się zajmuje Instytut Dobrej Śmierci

Instytut Dobrej Śmierci to przestrzeń dialogu i edukacji o przemijaniu, śmiertelności i sprawach ostatecznych. Jego powołanie wynika z pragnienia oswojenia tematu umierania, śmierci i żałoby w sferze publicznej oraz pogłębienia mentalnych i kulturowych refleksji wokół skończoności.

Czujemy się częścią ogólnoświatowego ruchu “death positive”. Globalna inicjatywa społeczna zachęca do otwartego dialogu o śmierci jako naturalnej i nieuniknionej części życia każdego i każdej z nas. Chcemy podnieść poziom wiedzy o procesie umierania, o różnorodności pochówków i pożegnań oraz zwiększyć świadomość dotyczącą możliwości wsparcia.

Nasze działania obejmują następujące obszary tematyczne:

 1. Towarzyszenie w żałobie
 2. Towarzyszenie przy umieraniu
 3. Psychologia śmierci, przemijania i żałoby
 4. Śmierć i żałoba z perspektywy teorii rytuału i w praktykach obrzędowych
 5. Śmierć, żałoba i związane z nimi praktyki z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych – historii, antropologii, socjologii, pedagogiki, etnologii i filozofii
 6. Śmierć i żałoba w sztuce i w działaniach artystycznych

Nasza Filozofia

Chcemy snuć opowieść o śmierci i żałobie w sposób czuły i akceptujący. Wierzymy, że takie rozmowy i refleksje mogą wzmocnić w nas poczucie ugruntowania, wdzięczności i szacunku. Chcemy tworzyć narrację wokół spraw ostatecznych, w której będzie miejsce zarówno dla dawnych zwyczajów, jak i nowoczesnych modeli obcowania ze skończonością. Szukamy języka, żeby opowiedzieć o tym, jak chcemy umierać, towarzyszyć umierającym i żegnać naszych bliskich w sposób ciepły i spokojny.

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami i przekonaniami:

 1. Przemilczenie i tabuizowanie śmierci nie służy ludzkiej kondycji.
 2. Konfrontowanie się z własną śmiertelnością nie jest makabryczne, jest po prostu wyrazem naturalnej ciekawości doświadczania pełni naszej egzystencji.
 3. Kulturę, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, chcemy transformować w kulturę korzystającą ze wzbogacających i ożywiających nas aspektów przemijalności.
 4. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy i edukacji na temat własnych obaw wobec umierania oraz opieki nad bliskimi, zarówno kiedy odchodzą, jak i po ich śmierci.
 5. Każdy człowiek ma prawo do pochówku, który odzwierciedla jego wartości, niezależnie od tożsamości i poglądów.
 6. Żałoba jest procesem indywidualnym, który u każdego człowieka wygląda inaczej na poziomie myśli, emocji i ich wyrazu. Nikomu nie wolno narzucać w jaki sposób i jak długo powinien doświadczać i wyrażać żałobę.
 7. Otwarta, szczera postawa wobec śmierci może doprowadzić do pozytywnych zmian kulturowych.
  W Instytucie Dobrej Śmierci chcemy tworzyć nową jakość opieki nad tymi, którzy odchodzą i wsparcia dla tych, którzy zostają. Jeżeli nasza filozofia przemawia do Ciebie, możesz wesprzeć nas i nasze projekty - będzie nam bardzo miło!