W razie pytań lub propozycji współpracy
zapraszamy do kontaktu!

Instytut Dobrej Śmierci działa według zasady non-profit. Nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników, ale przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych.

Instytut Dobrej Śmierci nie jest związany z żadną partią polityczną ani z żadnym wyznaniem.

Fundacja Instytut Dobrej Śmierci
ul. Ludowa 17/3
00-780 Warszawa

NIP 5214063265
REGON: 528182966

Członkinie zarządu:
Anja Franczak
Maria Wiśniewska
Agata Malenda

Członkinie i członkowie rady:
Katarzyna Boni
Monika Stasiak
Tomasz Siuda