W razie pytań lub propozycji współpracy
zapraszamy do kontaktu!

Instytut Dobrej Śmierci działa według zasady non-profit. Nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników, ale przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Aspirujemy, aby IDŚ otrzymał status organizacji pożytku publicznego.

Instytut Dobrej Śmierci nie jest związany z żadną partią polityczną ani z żadnym wyznaniem.

Akademia Dobrej Śmierci Sp. z o.o.
ul. Ludowa 17/3
00-780 Warszawa

Zarząd:
Anja Franczak
Maria Wiśniewska

NIP 5213978293
REGON 522685100

Akademia Dobrej Śmierci Sp. z o.o. została wpisaną w dniu 28.7.2022 do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.St.Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000981952. Kapitał zakładowy: 5000 zł.