Kuba Maria Mazurkiewicz, fot. Jonasz Mazurkiewicz

Wyobraźnia funeralna. Wobec polskiego prawa pogrzebowego 1959-2021

Tekst: Anja Franczak
· 08.11.2021

Jaki mógłby być pogrzeb przyszłości oraz czym jest, lub mogłaby być, śmierć w życiu ludzi XXI wieku? Zapraszamy do galerii Dizajn BWA Wrocław na wystawę autorską Kuby Marii Mazurkiewicza pt. Wyobraźnia funeralna. Wobec polskiego prawa pogrzebowego 1959-2021.

Pogrzeb to według definicji Antoniny Ostrowskiej społeczna reakcja na śmierć. Na obecny obraz rytuału pogrzebowego miały wpływ złożone procesy, których nie da się zamknąć w jednoznacznych ramach czasowych. Kubę Marię Mazurkiewicza interesuje pogrzebowe, polskie „tu i teraz”, które ma swoje bezpośrednie źródło w obowiązującej od sześćdziesięciu dwóch lat, przestarzałej Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Od kilku lat przygotowywane są propozycje zmian w obszarze prawa pogrzebowego. Powstały co najmniej trzy projekty nowej ustawy, jednak zakres proponowanych modyfikacji wydaje się jedynie kosmetyczny. Wygląda na to, że skrajne skonwencjonalizowanie obrzędowości ostatniego pożegnania, ograniczyło naszą wyobraźnię i nie potrafimy pomyśleć szerzej, jaki mógłby być pogrzeb przyszłości oraz czym jest, lub mogłaby być, śmierć w życiu ludzi XXI wieku. – Kuba Maria Mazurkiewicz

Grób we własnym ogrodzie, rys. Kuba Maria Mazurkiewicz

Wystawa jest eksploracją praktyk i rytuałów pogrzebowych w Polsce, w okresie od 1959 do 2021 roku oraz próbą zarysowania możliwych scenariuszy zmian w tym obszarze w XXI wieku. Na prezentację składają się cztery projekty, typy idealne futurystycznych rytuałów pogrzebowych. Utopijne wizje wynikają z wzorów obecnych w historii naszego kręgu kulturowego, zwyczajów praktykowanych w innych krajach Zachodu i zestawień z tendencjami obecnymi w analogicznych obszarach ludzkiego życia, na przykład w rytuale narodzin. Galeria Dizajn zaprezentuje zbiór wątków, obrazów, danych, filmów i rysunków, między którymi rysują się połączenia budujące szeroką mapę sytuacji. Przenikanie się świata żywych i zmarłych, Śmierć jako sen, Śmierć w sieci czy Pogrzeb DIY to tylko jedne z wielu wyobrażeń funeralnych polskiego pogrzebu przyszłości, podjętych przez Kubę Mazurkiewicza.


Kuba Maria Mazurkiewicz: Projektant, artysta, organizator przedsięwzięć społecznych i kulturalnych oraz wykładowca. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom magisterski obronił z wyróżnieniem w 2012 roku. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury (2011, 2016), laureat konkursów i uczestnik wystaw w dziedzinie projektowania graficznego (Dobry Wzór, Polish Graphic Design Awards, Projekt Roku). Przez ostatnie dziesięć lat współzałożyciel kilku inicjatyw społeczno-artystycznych (np. Pracownia Struktur Mentalnych, zespół wespół) od 2021 roku prowadzi własną pracownię projektową.

BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej
Cztery przestrzenie połączone programem prezentującym sztukę i dizajn w ich nowych, czasem zaskakujących przejawach. Pokazy, wystawy, akcje i publikacje BWA Wrocław dotyczą styku współczesnej praktyki wizualnej oraz nowych idei społecznych, politycznych i duchowych. Nasze galerie to BWA Wrocław Główny, Dizajn, Studio oraz SIC! Wydawany jest także magazyn „BIURO” o sztuce, kulturze i nowych przemyśleniach.

Śmierć w domu, rys. Kuba Maria Mazurkiewicz

Wyobraźnia funeralna. Wobec polskiego prawa pogrzebowego 1959-202
19.11.2021–16.01.2022
Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4

Artysta/ kurator: Kuba Maria Mazurkiewicz
Partner: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Matronat honorowy: Instytut Dobrej Śmierci
Patronat honorowy: Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
Patroni medialni: Magazyn SZUM, Magazyn Kontakt, Dwumiesięcznik Funeralny MEMENTO

  W Instytucie Dobrej Śmierci chcemy tworzyć nową jakość opieki nad tymi, którzy odchodzą i wsparcia dla tych, którzy zostają. Jeżeli nasza filozofia przemawia do Ciebie, możesz wesprzeć nas i nasze projekty - będzie nam bardzo miło!